- Vi har sedan Rysslands invasion av Ukraina sett en dramatisk kostnadsutveckling för hela livsmedelskedjan vilket har lett till att vi riskerar att slå ut produktion av livsmedel i Sverige. För att få en stärkt produktion i Sverige behöver lantbrukare en förbättrad konkurrenskraft på sikt, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

De tio sektorerna är

  • Ekonomisk säkerhet
  • Elektroniska kommunikationer och post
  • Energiförsörjning
  • Finansiella tjänster
  • Försörjning av grunddata
  • Hälsa, vård och omsorg
  • Livsmedelsförsörjning och dricksvatten
  • Ordning och säkerhet
  • Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen
  • Transporter

Varje sektor får en sektorsansvarig myndighet som ska stödja beredskaps­myndigheterna och verka för att samordning sker med andra aktörer. För sektorn Livsmedelsförsörjning och vatten hamnar ansvaret på Livsmedelsverket.

- Vi har en unikt låg försörjningstrygghet där endast hälften av det som läggs på tallriken produceras i Sverige. Med detta beslut visar regeringen att alla i samhället nu måste bidra till att stärka livsmedelstryggheten i Sverige, säger Palle Borgström.

- Från LRFs sida är vi gärna med och bidrar till arbetet. Vi ser tydligt konsekvenserna av att Europa är så importberoende av insatsvaror till lantbruket från Ryssland, säger Palle Borgström.