- Vi välkomnar att ett enigt finansutskott ställt sig bakom ett krisstöd till lantbruket. Det är ett närmast unikt besked i dagens politiska landskap. Det är ett allvarligt läge för svensk matproduktion och den extramiljard som nu föreslås är viktig för att dämpa den akuta likviditetskrisen i svenskt lantbruk, säger LRFs ordförande Palle Borgström och fortsätter:

 - Nu måste regeringen agerar skyndsamt. Vi föreslår därför att regeringen inriktar de akuta stödåtgärderna på en höjd återbetalning av dieselskatten och ett elprisstöd anpassat för lantbruksföretag. Utan en stärkt lönsamhet blir det omöjligt att leva upp till livsmedelsstrategins mål om en ökad och hållbar matproduktion, avslutar Palle Borgström.

 Palle Borgström medverkar på dagens digitala presseminarium om kostnadskrisen mellan kl. 10-11 och finns i slutet av den tillgänglig för intervjuer.

Program:

 10.00-10.05: Inledning av LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

10.05-10.20: Prisutvecklingen på insatsvaror 2021.

Expert: Lars-Erik Lundkvist.

10.20-10.35: Konsekvensanalys på makronivå.

Expert: Sophie Lind.

10.35-: Öppen frågestund Anmälan görs till press@lrf.se Därefter får du en teamslänk. Observera att seminariet endast är öppet för journalister.