Redan för tre månader sedan larmade LRF om att svenskt lantbruk var på väg in i en snabb kostnadskris och föreslog ett hållbart krispaket. I dag presenterade finansminister Mikael Damberg och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg ett stödpaket på en miljard.

Beloppet delas ut i form av 700 miljoner i återbetalning av dieselskatten, 260 miljoner till gris- och kycklingföretagare och 40 miljoner till företagare inom trädgårdsnäringen

- Vi välkomnar regeringens beslut om ett krispaket till lantbruket på en miljard kronor. Stödet är efterlängtat och en lättnad i den akuta likviditetskris som många bönder befinner sig i inför vårbruket. Att rikta stödet till bränsleskatten är nödvändigt när prisbilden ser ut som den gör. Samtidigt ser vi att de branscher som haft det extra svårt får ett riktat stöd, vilket är en klok avvägning av regeringen, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Att höja återbetalningen av diesel är det mest effektiva konkurrenskraftsstyrmedlet som finns inom jordbruket. Det är det snabbaste sättet att hjälpa lantbrukare i den akuta krisen. Men det stoppar inte LRFs arbete mot ett fossilfritt lantbruk.

- Det är precis tvärtom. Utan den här åtgärden riskerades svensk matproduktion och därmed målen i den nationella livsmedelsstrategin. Vi har sett hur flera företagare har gått tillbaka från HVO till ren diesel på grund av kostnadskrisen. Nu kan vi fortsätta vårt arbete med att vara världens mest klimatsmarta matproducenter.

Regeringen har idag även ansökt om ett 10-årigt undantag hos EU-kommissionen för biodrivmedel. Något LRF förstås också ser mycket positivt på.

- En ökad produktion av biodrivmedel är en nödvändig nyckel för att ställa om till fossilfri diesel. På sikt är det viktigt att öka lönsamheten och konkurrenskraften i svensk livsmedelsproduktion generellt. Vi vill inte vara i en situation där vi begär politikens stöd, vi vill klara oss på marknadens villkor. Men svenska bönder har inte samma villkor som våra konkurrentländer och därför måste spelplanen jämnas ut, säger Palle Borgström.