- Det är komplicerade orsakssamband som ligger till grund för den viltskadesituation vi har i samhället idag och den är ett reellt hot mot målen i den nationella livsmedelsstrategin, de två målen i Skogsvårdslagen, avkastning och biologisk mångfald, samt nollvisionen om antalet döda och allvarligt skadade i trafiken. Det behövs därför ett helhetsgrepp och en beskrivning av systemet för att förstå och kunna påvisa på vad som är orsakerna till skadorna, säger Elisabeth Nilsson.

Mellan åren 2010-2018 var Elisabeth Nilsson landshövding i Östergötlands län och kommer närmast från regeringsuppdraget som utredare av gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Nu har hon uppdraget att leda viltskadekommissionen. Elisabeth Ahlinder är docent och universitetslektor i civilrätt med inriktning mot fastighetsrätt vid Stockholms universitet.
Dagens viltförvaltning präglas av målkonflikter och stora skillnader i värderingar. Samtidigt saknas fullgoda data om viltskadornas omfattning, framförallt i jordbruket.

Viltskadekommissionen ska analysera bakgrunden och orsakerna till skadornas omfattning inom jordbruket, skogsbruket och i trafiken.

Kommissionen ska även göra en jämförelse med andra länder i Europa som har liknande naturgeografiska och politiska förutsättningar som Sverige. Analysen ska mynna ut i förslag på konkreta åtgärder för att minska skadorna.

Den 23 maj ska utredaren Elisabeth Nilsson presentera sitt förslag.

- Vi är väldigt glada att våra organisationer gemensamt har beslutat om en viltskadekommission och att den erfarna utredaren Elisabeth Nilsson samt juristen Elisabeth Ahlinder har tackat ja till uppdraget, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

- Viltolyckorna har ökat över tid och under 2021 skedde över 65 000 viltolyckor i Sverige. Dessa olyckor kan få allvarliga konsekvenser och i värsta fall orsaka att bilister skadas allvarligt eller omkommer. Vi behöver få veta mer om bakgrunden till utvecklingen och vad som kan göras för att minska viltolyckorna. Därför är vi med och startar Viltskadekommissionen, säger Caroline Drabe, vd för Riksförbundet M Sverige.

Fakta om viltkommissionen:
……………
Elisabeth Nilsson, utredare
Elisabeth Ahlinder, sekreterare
Uppdraget ska redovisas 23 maj 2022.