Våra experter Lars-Erik Lundkvist och Markus Hoffman beskriver en uppdaterad kostnadsberäkning för lantbruket och hur ekonomin påverkar den enskilde lantbrukaren och svensk försörjningsförmåga på sikt. Dessutom förklarar de hur Sverige kan minska sitt beroende av den ryska naturgasen.

Tid: Torsdag 8 september, klockan 1300-1330

Plats: Teams

Anmälan: press@lrf.se

När du har anmält dig får du Teamslänken i god tid före seminariet.