Sedan Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari har läget för det svenska lantbruket gått från allvarligt till kritiskt inom vissa produktionsgrenar. På presseminariet medverkar LRFs förbundsordförande Palle Borgström samt LRFs näringspolitiska expert Lars-Erik Lundkvist och LRFs branschansvarig för kött Fredrik Sundblad. Vi går igenom det aktuella kostnadsläget och hur det har slagit för olika branscher med fokus på animaliesektorn.

Torsdag den 7 april:

09.30-09.35: Inledning av LRFs förbundsordförande Palle Borgström.
09.35-09.55: Pris- och kostnadsutvecklingen under 2022 med fokus på effekterna av Rysslands invasion. Expert: Lars-Erik Lundkvist.
09.55-10.15: Hur länge klarar sig animaliesektorn? Analys och fördjupning av svensk gris- och nötköttsproduktion. Expert: Fredrik Sundblad.
10.15-: Öppen frågestund

Anmäl dig på press@lrf.se Därefter får du en teamslänk.