Se stämman online

Här kan du se stämman

Konkurrenskraft är motståndskraft

För mig har det alltid varit meningsfullt att vara lantbrukare. Men sällan har det känts så meningsfullt som de senaste åren.

I en turbulent värld som utsätter stora delar av vårt samhälle och vår tillvaro för påfrestningar står vi inom de gröna näringarna för motsatsen. Vi är en framtidsbransch som producerar mat, råvaror och energi på ett hållbart sätt.

Allmänheten ser i stor utsträckning samma sak som vi: Att jordbruket och skogsbruket bidrar till ett hållbart samhälle. Och i takt med de dramatiska händelserna i vår omvärld ser också allt fler människor, både beslutsfattare och konsumenter, värdet av en inhemsk produktion.

Signalen är tydlig: Vi inom de gröna näringarna har på så många sätt en avgörande roll att bidra till motståndskraft, att skapa förutsättningar för förändringar som bygger ett starkare Sverige.

Den samlade kraften hos LRFs närmare 130 000 medlemmar behövs. Och vi vet också vad vi behöver för att kunna bidra på bästa sätt: En stark konkurrenskraft, förutsättningar att skapa långsiktig lönsamhet i vårt företagande.

Årets tema

Konkurrenskraft är motståndskraft. Det är temat för LRFs riksförbundsstämma 2023 och både ett erbjudande och ett tydligt budskap i en utmanande tid till beslutsfattare och medborgare.

Hur vi bäst skapar konkurrenskraften för de gröna näringarna vet varken du eller jag på egen hand. De insikterna utvecklar vi bäst tillsammans. Det är därför hela vår folkrörelsetradition i LRF är så viktig. Vår verksamhet vilar på en demokratisk grundsyn och riksförbundsstämman är vårt redskap för att gemensamt fatta de övergripande besluten för LRFs arbete.

Jag är glad att få bjuda in till stämma på Sånga vid den tiden på året när vårt land är som vackrast. Jag ser fram emot konstruktiva diskussioner, högt i tak och kloka beslut som för våra näringar och vårt samhälle framåt.

Varmt välkommen till 2023 års riksförbundsstämma!

Palle Borgström, LRFs förbundsordförande