Anna Karin Hatt, VD och koncernchef 

Anna Lundell, Chef ledningsstöd 

Louisa Ekroth, HR-chef

Erik Pihlo, Chef Ekonomi & Affärsstöd 

Magnus Kindbom, Skogsdirektör 

Kristin Bernhardsson, Chef Försäljning & Medlemsutveckling

Gunnar Gidefeldt, Kommunikationschef 

Pernilla Winnhed, Chef Näringspolitik & Företagande 

Anna Vikholm, Chef Regioner & Folkrörelseutveckling