SE SEMINARIET HÄR

Mer tillväxt, nya affärsmöjligheter och fler företagare i det gröna näringslivet bygger också på att unga personer, både unga kvinnor och unga män, attraheras till vår bransch. Hur ser det ut med jämställdhet utifrån unga lantbruksföretagares perspektiv?

2020 års rapport visar bland annat att:

  • unga män äger mer än unga kvinnor
  • unga kvinnor uppfattar sin möjligheter till finansiering som mycket sämre än unga mäns
  • ansvarfördelningen i hemmet går åt rätt håll.

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR.

PALLE BORGSTRÖM: "Vi missar möjligheterna med vår negativa inställning till jämställdhet"