Varför en kommunikationsstrategi?

Kommunikationsstrategin anger en långsiktig inriktning för kommunikationsarbetet. Kommunikationsstrategin ska bidra till att LRF uppnår de strategiska målen och upplevs som en öppen, tydlig och sammanhållen organisation.

LRFs huvudsakliga kommunikationsuppdrag

 • Driva opinion kring det gröna näringslivets företagande på gårdsnivå och dess villkor.
 • Driva opinion kring lantbrukets produkter och tjänster.
 • Hantera förtroendekriskommunikation kopplat till det gröna näringslivets företagande på gårdsnivå och dess villkor samt, i vissa fall, produkter och tjänster.
 • Medlemskommunikation – det ska vara tydligt vad LRF är, tycker, gör och erbjuder samt hur medlemmarna kan påverka sin organisation.
 • Internkommunikation till medarbetare och förtroendevalda.

Fokus i strategin

 • Ett LRF – det ska vara tydligt vad LRF är, tycker, gör och erbjuder
 • Varumärkesvård - tydligare riktlinjer kring hur vi använder LRFs varumärke
 • Proaktivitet och mer samlad kommunikation i prioriterade frågor
 • Anpassning till dagens medielandskap - mer dialog och mod att förenkla i kommunikationen
 • Tydlig och skarp intresse- och företagarorganisation
 • Människorna av kött och blod och deras berättelser om möjligheterna och utmaningarna i deras företag är bärande i kommunikationen