Projektet och LRFs kommungrupper bjuder in företagare i det gröna näringslivet till ett möte tillsammans med arbetsförmedlare och lokala myndigheter. Lokala överenskommelser och handlingsplaner tas fram kring hur man kan gå vidare i en mer konkret fas med matchningar mellan företagare i de gröna näringarna och nyanlända. Inom projektet erbjuds också individuellt stöd och coachning till de företagare som tar emot praktikanter eller anställer nyanlända.

Lokalt engagemang målet 

Arbetet utgår från två viktiga faktorer; att det är viktigt med ett lokalt engagemang för att skapa långsiktighet och att det primära är att föra ihop aktörer som har ett myndighetsansvar för nyanlända med de lokala företagen i det gröna näringslivet. Avsikten med upplägget är att man ska komma fram till lokala överenskommelser omkring fortsatt arbete så att det ägs av lokala eldsjälar och blir självgående för att det ska leva vidare efter projektet. 

Projektmedarbetarna hjälper till genom att, via LRFs regioner och kommungrupper, ordna träffar på kommunal nivå, där LRFs intresserade medlemmar får träffa de lokala aktörerna med ansvar för nyanlända.

Projektet ”Nya nätverk för jobb på landet” startade hösten 2018 och har förlängts till 2021 på grund av covid-19-pandemin. Målgrupperna för projektet har även breddats till att förutom utrikesfödda arbetssökande med jordbruksbakgrund nu även inkludera arbetssökande generellt, med fokus på unga vuxna.

Projektmedlen kommer från Tillväxtverkets regeringsuppdrag ”Enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning”. Projektet är en fortsättning och fördjupning av tidigare satsningar som LRF gjort, då under namnet ”Landet runt”.

Kontaktperson: Filippa Dietmann, projektledare, filippa.dietmann@lrf.se.