Welcome!

Är en ny app som kopplar ihop nyanlända flyktingar med bofasta svenskar http://welcomeapp.se/

Översättning

Här är förslag på 4 appar med översättningsfunktioner att använda 

Översättning via webben:

https://translate.google.se