• Om man vill göra sociala aktiviteter i integrationssyfte, eller för att lära känna nya svenskar kan man kontakta kommunens flyktinghandläggare eller Arbetsförmedlingen för att få kontakt med personer med intresse för det gröna näringslivet.
  • Ta gärna kontakt med etniska föreningar i regionen som man gemensamt kan planera aktiviter med.
  • Gör inbjudan i samråd med någon som vet hur man ska formulera sig till den berörda gruppen, gärna 1-2 veckor före besöket.
  • Var beredd på att det kan bli kulturella krockar.
  • Bokning av tolk/tolkar görs oftast via boenden eller kommunen för de språk som berörs.
  • Tänk på att informationen under arrangemanget ska vara på enkel svenska (eller eventuellt engelska) så att tolkar kan översätta.
  • Se till att alla berörda är noga informerade. Slå gärna en signal extra och dubbelkolla att allt är i sin ordning.
  • Ta reda på vad gruppen vill ha att äta – många har helt andra matvanor än vi. Ett tips kan vara att var och en tar sin egen mat.
  • Utgå ifrån att allt kanske inte blir som man tänkt första gången!