Matlagning

Gemensam matlagning är ett bra sätt att lära av varandras kulturer och mattraditioner. Man kan ta kontakt med ett asylboende och bjuda in sig själv till deras verksamhet för att laga mat tillsammans. Ta reda på vad det finns för typ av matpreferenser innan och vad det kan finnas för svenska råvaror att bidra med i matlagningen. Kanske från den egna gården? Mat är ofta en isbrytare och gör det lättare att komma igång att prata.

Arrangera en skogsturné

Arrangera en turné i regionen. Nyanlända eller nya svenskar erbjuds att följa med på en busstur för att lära sig mer om skog och natur. Ett initiativ som ger ny kunskap och möjlighet att lära känna varandra. På detta sätt kan man visa att det finns jobbtillfällen inom skogen. Man kan berätta om allemansrätten och prata om allas förhållande till naturen.

Odlingslotter

En bra kontakt med Sverige, naturen och lantbruket kan vara via odling. Upplåt en bit mark för odling där hobbyodling kan vara ett första steg till att sälja på torget.

Kulturarrangemang

Kontakta Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och lyssna med dem om de har tips på kulturaktiviteter som fungerar i sammanhanget. SV är vana vid kulturarrangemang och har stort engagemang i svenskundervisning för flyktingar innan de fått asyl och börjat på SFI.