Studiebesök i skogen i Söderhamn

LRFs migrationsprojekt

Tanken med migrationsprojektet är att underlätta för enskilda medlemmar, lokalavdelningar och kommungrupper som vill engagera sig i boende, praktik och sociala aktiviteter för flyktingar.

De stora flyktingströmmarna som kom till Sverige under sommaren och hösten 2015 påverkade hela det svenska samhället. Flyktingströmmarna kommer fortsatt till Sverige men i mindre omfattning än 2015. För att lösa denna utmaning och vända det till en möjlighet på lång sikt behöver alla olika samhällsintressen agera och samverka. LRF med det gröna näringslivet är ett samhällsintresse som här har en viktig roll.

Migrationsprojektet sker utifrån följande utgångspunkter:  

  • Ett humanitärt, medmänskligt perspektiv
  • Tillgång till ny potentiell arbetskraft och nya företagare som bidrar till utveckling av det gröna näringslivet och en levande landsbygd
  • Affärsmöjligheter för LRFs medlemmar
  • Flyktingströmmen skapar både utmaningar och möjligheter för LRF och dess medlemmars frågor
  • LRF har sökt och erhållit medel från regeringen för att sammanställa och utveckla material inom migration och integration

Kontakt:

Kontaktperson för frågor från medlemmar, förtroendevalda, tjänstemän är nationell projektledare Christina Bondesson på christina.bondesson@lrf.se eller på telefonnummer 054-54 52 69.