Bondens marknad, södermalm, Stockholm

Framgångar 2017

Nationell livsmedelsstrategi, flera beslut i miljööverdomstolen som går på LRF-medlemmarnas linje och satsningen som gör att ungdomarna får upp ögonen för det gröna näringslivet. Här är några av LRFs framgångar under 2017.