God myndighetsutövning

Framgångar 2019

Ett gott bemötande, ett leende och förståelse. Det är vad God myndighetsutövning handlar om. En fråga som LRF jobbar hårt med under året. Det är också en viktig del i livsmedelsstrategin. Här samlar vi framgångar som har skett under året.