LRF Badge

Politik och påverkan

LRF arbetar dagligen för att förbättra förutsättningarna och villkoren för de gröna näringarna. En viktig del i detta är opinionsbildning och politisk påverkan.Vår uppgift är att du som medlem ska ha så goda näringspolitiska villkor som möjligt och vi har en lång tradition av att arbeta med politisk påverkan. På LRF jobbar många näringspolitiska experter med hög kompetens och ett brett kontaktnät inom politik, näringsliv och organisationer. Genom förtroendevalda i hela landet kan vi lyfta de gröna näringarna och påverka beslutsfattare på olika nivåer: kommunalt, regionalt, nationellt och på EU-nivå.