LRF Badge

Politik och påverkan

LRF arbetar dagligen för att förbättra förutsättningarna och villkoren för det gröna näringslivet. En viktig del i detta är opinionsbildning och politisk påverkan. Genom förtroendevalda i hela landet kan vi lyfta det gröna näringslivet och påverka beslutsfattare på olika nivåer: kommunalt, regionalt, nationellt och på EU-nivå. Vår uppgift är att du som medlem ska ha så goda näringspolitiska villkor som möjligt.