Krisinformation.se (www.krisinformation.se)
Samlad information från de Svenska myndigheterna om de pågående skogsbränderna.
VMA meddelanden. App finns att ladda ner. All viktig information till berörda områden gällande evakueringar mm - här finns många bra länkar, till exempel:

MSB

Svensk Försäkring
Försäkringsbolagens branschorganisation

Skogsstyrelsen

SMH

Din säkerhet

Skogsforsk

Brandskyddsföreningen
Ger ut ”LBK-pärmen” och tar fram rekommendationer och normer kopplade till försäkringsvillkor, bland annat dessa.

Jordbruksverket

Mellanskog

Skyddad skog

Restvärderäddning

Restvärderäddningen överbryggar det glapp som uppstår efter att en räddningsinsats utförts och innan efterföljande åtgärder sätts in. Ett glapp där annars stora kostnader och konsekvenser skulle uppstått. På så sätt minimeras konsekvenserna för den som drabbats av en olycka samtidigt som skadekostnaderna reduceras. De har bland annat avtal med 90 procent av sakförsäkringsbolagen, men även med captivebolag och enskilda företag samt myndigheter som Trafikverket, Polismyndigheten och Kammarkollegiet.

Sveriges lantbruksuniversitet

FÖRSÄKRINGAR - villkor med mera

Länsförsäkringar,

DINA

IF