Klicka på länken, skriv in dina personuppgifter och klistra in koden så får du tillgång till utbildningen.  

https://course.skotselskolan.se/1h2w3q

Kod: 705266

Efter kursen får du göra ett kunskapstest och klarar du det får du ett utbildningsbevis – men viktigast, du blir bättre rustad för att jobba med eftersläckning och brandbevakning. Utbildningen anordnas av Skötselskolan som ägs av skogsbranschen; BillerudKorsnäs, Holmen, Mellanskog, Norra, Norrskog, Södra, SCA, Stora Enso, Sveaskog och SYN, i samarbete med Skogforsk.