Varning för vildsvin, Hörby gård. Foto: Ester Sorri

Jakt och vilt

LRFs arbete med vilt- och jaktpolitik är komplicerat . Viltet har stora värden för våra medlemmar, för allmänheten och för samhället. Å andra sidan har de sammantaget största viltstammarna i historisk tid även blivit en belastning för många medlemmar, för allmänheten och för samhället.