Att få fram de bästa personerna för våra platser i älgförvaltningsgrupper, ÄFG, och länsstyrelsernas Viltförvaltningsdelegationer, VFD, är viktigt. I samarbete med andra markägare har LRF tagit fram kriterier för de kunskaper och kompetens som vi behöver i ÄFG och VFD.

En viktig del av älgförvaltningen är frivillig samverkan i älgskötselområden. LRF har därför tagit fram en mall till stadgar för älgskötselområden, ÄSO. ÄSO blir ofta jägardominerade. LRFs mall ger förslag på hur inflytandet i ÄSO kan fördelas, från utgångspunkten att det är markägarna som ställer sin mark till förfogande och är de som får bära förluster av skogskadorna. Markägarna ska därför ha det inflytande i området som de anser behövligt.

Förslag till stadgar för älgskötselområde (pdf)

Kommentar till stadgeförslaget (pdf)