Många äldre jaktavtal är formulerade utan förbehåll, så att markägaren saknar möjlighet att själv företräda sin fastighet i jaktlig samverkan.

Avtalen kan också vara skrivna så att markägaren inte har möjlighet att påverka jaktens omfattning och inriktning. Det senare är viktigt om det blir stora skador i jord- och skogsbruk. LRF har därför tagit fram en mall för jaktavtal där markägaren kan förbehålla sig rätten att företräda sin mark och att skriva in villkor om svåra viltskador uppstår.

LRFs mall för jaktavtal

Mallen för jaktavtal är ett exempel på hur avtal kan skrivas. Du som använder mallen måste dock vara uppmärksam på att den kan behöva anpassas till varje individuell situation och att användning sker på eget ansvar. Är du tveksam bör du söka professionell rådgivning, till exempel hos LRF Konsult. Sådan rådgivning är inte kostnadsfri.

LRFs mall för jaktavtal