Det kan finnas aluminiumburkar och annat skräp gömt i gräset. Om det följer med till djurens matbord riskerar djuren skador.

Marken kan också vara uppbökad av vildsvin så att maskinerna körs sönder. Åkrar som inte betats eller skördats på länge kan också innehålla giftiga växter som skadar djuren. Alla dessa risker måste bonden överväga innan gräs på okända mark skördas.