Så här i torkans spår så är det många godhjärtade som vill hjälpa till genom att upplåta marker för djuren att beta på. Men det finns några saker som kan vara bra att tänka på om du vill upplåta betesmarker.

Du som upplåter mark är ansvarig

När du upplåter betesmark är det du som ansvarar för att den är lämplig ur fodersynpunkt. Det innebär att du behöver vara extra vaksam på att det inte finns vassa föremål eller olämpliga växter som djuren kan få i sig. För att minska riskerna är det en god idé att gå över markerna innan djuren släpps in eller fodret skördas.

Du kan även skriva ett avtal där du för över ansvaret på djurägaren.

Fodret ska hålla god hygienisk kvalitet

Se till så att fodret håller god kvalitet. Du får inte använda mögligt foder till djuren.

Registrera dig som foderföretagare

Alla led i foderkedjan ska vara registrerade som foderföretagare och om du upplåter betesmark eller säljer grovfoder, ingår du i den kedjan. Se därför till att registrera dig som foderföretagare hos Jordbruksverket.

Kom ihåg att avregistrera dig när säsongen är slut om du upplåter dina marker tillfälligt.

Läs mer om vad som gäller på Jordbruksverkets hemsida.

Om du håller djur på din mark så ska det geografiska läget anmälas till Jordbruksverket, även om det inte är dina egna djur som hålls på platsen och även om platsen är ett bete. Läs mer här.