Jag har mark som kan betas eller slås till foder. Hur hittar jag en bonde som vill ta det? 

Har man mark som kan betas eller slås – eller letar efter det – kan man skriva det i Facebook-gruppen Foderhjälpen 2018 under respektive landskap. Där kan man även få kontakter som rör kommuner med foder, fodertransporter, hjälp med vallskörd samt import och annan rikstäckande foderförmedling. På Foderhjälpen kan man även läsa om vad man bör tänka på när man köper in grovfoder, då det finns exempel på bedrägeri. På Facebook finns även gruppen Betesmark till djuren.

Man kan även använda hemsidan Proteintipset, som är en köp- och säljsida för fodergrödor, som hö. 

Min granne verkar må väldigt dåligt på grund av torkan. Hur kan jag hjälpa? 

Prata med din granne! LRF har även omsorgsgrupper i varje region. LRF har ett brett nätverk med kunnigt folk i branschen som stöttar medlemmar som på ett eller annat sätt har det tufft. Om du som granne eller vän märker att en bondekollega inte mår bra, hör av dig till omsorgsgruppen. Det är inte att skvallra – det är att visa omtanke. Du kan givetvis själv också kontakta en omsorgsgrupp om du är i behov av det. För att komma i kontakt med din närmaste omsorgsgrupp, kontakta LRFs medlemservice på 0771-18 08 11 eller medlemsservice@lrf.se, alternativt se länkarna per region nedan.  

Kontaktuppgifter till omsorgsgrupperna och bondekompisar: 

Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Mälardalen
Norrbotten
Skåne
Sydost
Södermanland
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland

Örebro
Östergötland

Vad kan jag ge mina djur för alternativa foder? 

Har du frågor kring alternativa foder till dina djur eller frågor kring växter som kan finnas på nya beten, rekommenderar LRF dig att ta kontakt med din foderrådgivare. SLU har sammanställt en lista på krisfoder. Tips på vad hästar kan utfodras med hittar du här  och på HästSverige.  

Vad ska jag tänka på om jag behöver importera foder? 

Jordbruksverket rekommenderar djurhållare och foderföretagare att om möjligt undvika att ta in grovfoder och halm från områden där den smittsamma grissjukdomen afrikansk svinpest förekommer. 
Jordbruksverket beskriver här vad som gäller vid import av grovfoder

På Foderhjälpen 2018 kan man även få tips på försäljare och varningar på oseriösa försäljare. Om möjligt, välj vägtransport, då hö och hösilage klassas som farligt gods vid sjötransport. Det klassas som farligt gods då det utgör ett lättantändligt ämne och det kan finnas en risk för självantändning.

Se Transportstyrelsens hemsida för aktuell information kring regler för sjötransport av hö och hösilage.

Jag är orolig för att det ska börja brinna i mitt närområde nu när det är så torrt. Vad kan jag göra? 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger tips på åtgärder för att förebygga och stoppa brand. Jordbruksverket skriver på sin hemsida vad man som lantbrukare behöver tänka på när det gäller brandrisk. Länsförsäkringar varnar för brand vid tröskning och ger tips på vad man bör tänka på.  

Äger du gödseltunnor kan du fylla dem med vatten, så du beredd på uttryckning om det börjar brinna. 

Jag har andra frågor och idéer kring torka. Vem kan jag prata med på LRF? 

Om du inte direkt vet vem du ska vända dig till på LRF om något relaterat till torkan, skriv då till torka@lrf.se, så ser vi till att den hamnar hos rätt person.

Här kan du läsa mer om torkan: 

Jordbruksverket : Torkan 2018