I torkans spår är det många lantbrukare som kommer få ett väsentligt lägre resultat än tidigare år då kostnaderna ökar och intäkterna blir lägre. Detta har naturligtvis en stark påverkan på kassalikviditeten. En åtgärd för att stärka kassalikviditeten kan vara att begära ändrad beräkning av den debiterade preliminära skatten, (F-skatten).

F-skatten som du som företagare betalar in till Skatteverket är i de allra flesta fall bestämd utifrån en schablonberäkning som bygger på föregående års resultat. Genom att lämna in en preliminär inkomstdeklaration har du möjlighet att ändra den preliminära skatten så att den bättre kommer att spegla resultatet för året. Detta gäller såväl fysiska som juridiska personer.

Beroende på just din situation kan det vara så att du inte ska betala någon ytterligare preliminär skatt under året, alternativt betydligt mindre än du tidigare har betalat.

För att få en ändrad beräkning av preliminärskatten måste du lämna in en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket där du gör en uppskattning av dina inkomster för året. I en situation där resultatet kommer bli väsentligt sämre än föregående år är det bra att göra detta så snart som möjligt.

Ansökan om ändra beräkning kan göras direkt på Skatteverkets hemsida eller genom att skicka in blankett SKV 4314  (för fysiska personer) eller SKV 4313 (för juridiska personer).