Gammeldags vattenpump

Hur klarar ni torkan?

Sveriges bönder gör en hjälteinsats med torka och bränder just nu. Här rapporterar LRFs regionordföranden om hur läget är i just deras region.