Det är slutet av juli. Hur ser läget ut på Gotland Anna?

- Det är väldigt torrt, vi ska ha möte med Länsstyrelse, veterinär, djurskydd och andra myndigheter nästa vecka för att veta vad vi ska göra med alla djur som står utan foder. Vi måste mobilisera oss för krisläge. Det finns en risk att växtodlarna tycker att det är mest fokus på djurproducenterna nu i och med foderkrisen och vi måste komma ihåg att de också sitter i en väldigt pressad sits.

Har ni vattenbrist?
- Det var väldigt mycket regn och nederbörd i höstas vilket gjorde att många inte kunde höstså och det som såddes i våras har torkat bort. Hösten och vinterns rikliga nederbörd gjorde att vattennivå hamnade över normalnivå men nu visar de kommunala mätningarna att vattennivån sjunkit och det har införts bevattningsförbud. Även privata brunnar har sinat och bevattningsdammar torkat ut.

Hur arbetar ni?
- Det kommer att vara extrema år framöver med både torka och översvämningar och vi måste kunna ha regleringsåtgärder så som dammar som fångar upp ytvattnet och väl fungerande diken som kan leda bort vatten. Vi har även jobbat mycket med de frågorna och har ett gott samarbete med Länsstyrelsen och Region Gotland. Ett nytt bräckvattenverk byggs just nu som kommer tas i bruk 2019 eller 2020.

Och foderbristen?
- Gällande foder har vi haft möten och rådgivare har tipsat om olika strategier för att producenter ska kunna hålla kvar besättningarna. Vissa har bara fått 50 procent av förstaskörden och det finns inga marginaler. Mycket av vårsådden är ensilerad som helsäd. Vi sätter hopp till att vi kan köra foder norr ifrån eller Baltikum. Där krävs det nationell hjälp för att klara transportkostnaderna. Vi ska ha uppföljningsmöte i augusti och måste även se till att även de utan djur är sedda i krisen.