Hur ser det ut i Gävleborg just nu Maria?
- Vart ska jag börja… vi har dels skörde- och fodersituationen och dels bränderna. För att börja med lantbruket så ser det ut som södra Sverige men med fördröjning. Första skörden har jag hört var 50–90 procent av normalskörd medan andraskörden bara var 30 procent. Vi sätter förhoppning till en tredjeskörd. Folk jagar arealer överallt och man funderar på att hacka ner spannmålen för att få mer grovfoder.

Vad är det mest akuta?
- Bränderna tar upp den mesta av tiden och vi gör förberedelser att evakuera djur om det behövs. Brandbekämpningen har fått struktur nu och länsstyrelsen har gått upp i stabs läge. Fortfarande akut skede där alla som deltar i arbetet tar dag för dag.

Och hur arbetar ni framöver?
- Vi har haft bra dialog med livsmedelskedjor och förklarat situationen och vikten av att de agerar tillsammans med producenterna. Det är skönt att få hjälpa till vid bränderna och känna att man gör något och inte står maktlös och tittar på. Det är jätteviktigt att vi alla håller koll på varandra hur vi mår och nu är det människorna vi behöver ta hand om.