Hur ser det ut i Halland, Anders?

- Extremt torrt! En del tröskor har börjat rulla nu men andraskörden av vallarna gav väldigt lite, ner mot 5 procent av normalskörd. Jag skulle säga att det råder undantagstillstånd och att vi måste komma med konstruktiva lösningar så snart vi kan. Hela Halland är drabbat men torrast är det söder om Halmstad och neråt, där har det knappt regnat sedan 5 maj.

Hur ser samverkan ut? 
- Alla kommuner har ställt mark till förfogande där de har kunnat och vi har dialog med myndigheterna. Det finns en stor välvilja hos folk och företag, bland annat med rester från grönsaksdiskarna från matbutiker. Just att känslan av välvilja finns är viktigt. Vi har även en bra halmdialog mellan lantbruken, att de som börjar tröska nu spar halmen.

Vad är de mest akuta åtgärderna som behövs göras? 
- Förutom regn så behövs det kostnadsreduceringar och även positiva signaler är viktigt. Vi har dialog med myndigheter och vi samverkar mellan aktörer för att ordna möten och informationsträffar för lantbrukare. Det är ingen idé att alla har olika möten samtidigt, men lantbrukarna behöver bli sedda. Vi hade informationsmöte förra veckan med 125 personer och vi diskuterade mycket offensivt vad vi kan göra framöver när regnet kommer med utsäde och sådd och så vidare.

Hur är det med vattennivåerna? 
- Bevattningar har köpts och flyttas, och även sådana som inte varit igång på flera år används för att bevattna men nu är åarna slut. Torkan tar hårt på vattnet men än är det inte som förra sommaren, men det kan bli.