Han berättar att problemen med torkan är svår för lantbruket men just nu har allt fokus hamnat på bränderna.

- Vi assisterar länsstyrelsen och kommuner i släckningsarbetet och kollar eftersläckning runt om. Det hamnar ju i knät på markägaren. Det har varit väldigt kaotiskt släckningsarbete med ett par riktigt stora bränder och många mindre.

Har samarbetet fungerat bra?

- Jag skulle väl säga att vi var ganska väl förberedda efter branden i Västmanland. Nästan alla kommungrupper har gjort inventering för vad som kan användas i brandbekämpningen och de har god kontakt med kommuner och samarbetar tätt. Sen blir kontakten med myndigheter mer komplex ju längre upp man kommer och vi håller på att säkra upp rätt kontakter med att personal byts och samordningscentraler flyttas eller slås ihop. Men vi har rätt stora resurser som vi kan använda.  

Hur är stämningen?

- Det är under omständigheterna ganska god stämning. Vi får ett så stort engagemang från alla och hela samhället sluter upp. Efter kommer det garanterat finnas behov av våra omsorgsgrupper. Vi måste släcka först men sen kommer vi ordna möten ute i bygderna. Det är många som biter ihop och kör på och inte tar kontakten själva så då måste vi finnas där. Kom ihåg att fråga hur man mår! Jag vill även säga vilken fantastisk insats lantbrukskåren gör, igen! Det gör mig stolt mitt i katastrofen.

Mathilda Bergman