Hur ser läget ut i Jönköping Anders?
- Det är väldigt torrt och vattenläget förvärras varje dag. Torkan tär på de mindre vattenmagasinen och det är bevattningsförbud hos några kommuner. Det har varit sporadiska och lokala regn senaste veckan och tack och lov inga bränder. Första- och andraskörden har varit väldigt varierande men det ligger långt under normalskörd. Det är mycket helsäd som blivit rullat och ensilerats.

Hur arbetar ni vidare?
- Planen är att vi ska inventera fodersituationen och försöka sammanställa hur läget ser ut. Vi tar kontakt med foderleverantörer för att få kunskap om efterfrågan och behov och få pejl på vad som behövs. Vi har en bredskapsgrupp med rådgivare och övriga aktörer i branschen och vi har även haft flera sociala träffar. Stämningen bland producenterna är dålig och det är viktigt nu att slakterierna kommer med information och tydliga budskap. Vi vill ligga steget före och jobbar efter ”foder före slakt”.