Per, hur ser läget ut i Mälardalen?
- Skörden har börjat i olika delar av regionen men jag har inte fått några rapporter om volymer än. Det är lite halm men det är så torrt så den går att pressa direkt och man behöver definitivt inte torka spannmålen. Vi är förskonade från bränder, men med skörden så ökar risken. Det är så vansinnigt torrt. Även fast man inte gör något fel så kan det vara lätt hänt att man får in en sten som hamnar galet och slår en gnista. Att halm kan brinna förstår man men att gräs brinner har jag inte varit med om. Det pågår arbete att hitta vartenda litet grässtrå med varierande resultat och jag upplever en stor oro hos hästägare som ofta inte har maskiner att få in det lilla som finns.

Och foderläget?
- Jag har hört obekräftade rykten om att folk har blivit lurade att köpa dåligt foder så jag vill uppmana folk att vara på sin vakt. Dessutom är man upprörd över skenande priser men samtidigt måste det finnas en förståelse att även seriösa foderleverantörerna har kraftigt minskad skörd och att även priser på plast och diesel har gått upp.

Hur arbetar ni framåt?
- Vi har möten i alla våra tre län med flera branschaktörer och jag vill verkligen uppmärksamma att folk inte är ensamma i det här. Vi sitter alla i samma båt och det gäller att vi håller ihop!