Hur ser det ut i Östergötland Peter ? 
- Det är väldigt torrt, något mindre akut på västra Östgötaslätten men det är inte på något sätt ett bra läge. Tröskningen har kommit igång och det är lägre skördar än vad man har trott efter att man har sett bestånden. Grovfodersituationen är extremt dålig men jag har inte hört om några sinande brunnar i någon större omfattning än. Färskvattentillgången verkar vara okej än så länge och kan ha att göra med den torra sommaren förra året då flera fick gräva nya brunnar och de värsta flaskhalsarna åtgärdades. Det är knappt någon som har varit med om en sån här torka, det var något liknande på femtiotalet men företagen är nog mer sårbara idag. Prisbilden är annorlunda idag och många företag som är expansiva är ofta skuldsatta.

Hur är bemötandet? 
- Flera kommuner har på eget bevåg kontaktat LRF för att se hur de kan hjälpa till och jag vill verkligen poängtera att myndigheterna har försökt påverka det de kan. Mycket av regelverket kommer ju högre upp i kedjan. Däremot skulle vi nog behöva sätta ihop någon form av krisstab som följer läget och stämmer av kontinuerligt. EN stab som består av både rådgivare, organisationer som LRF och myndigheter. Det är dock inte lätt när alla har semester… Alla utom bonden… Det kommer bli stora effekter av sommaren i ett längre tidsperspektiv och där får vi se hur flexibla och vilka möjligheter som finns från myndigheterna med kontroller och villkor under hösten. Det behöver identifieras redan nu. Det är ett stort engagemang och välvilja från allmänheten. Även media har fångat allvaret i situationen. Det är viktigt att komma ihåg att det är tufft läge nu men att den riktiga krisen kommer när fodret är definitivt slut.

Hur ska vi hantera den praktiska krisen? Vad är det mest akuta? 
- Foderbristen. Betesdjuren måste få foder. De utfodras nu med första skörden så i höst är det de facto kris när fodret är slut. Nu när skörden är i startgroparna är det viktigt med beredskap för åskoväder och blixtnedslag. Nu i veckan slog åskan ner i ett vetefält i västra Östergötland där elden tog sig. Brandrisken är stor och normalt behöver man inte planera sånt men nu kan man behöva beredskap för att snabbt hjälpas åt. Till exempel att ha kopplat för markberedningsredskap eller fyllt sprutan med vatten för att kunna stoppa eventuella bränder.