Hans, hur ser läget ut hos er just nu?

- Hela Skåne är hårt drabbat även om skadeverkningarna kan variera lokalt. Vattennivåerna sjunker snabbt och det har kommit bevattningsförbud som även gäller ytvatten. Helgeå och Ringsjön är undantagna och Länsstyrelsen hanterar förfrågningar med prioritet för att mildra konsekvenserna. Många producenter som till exempelgrönsaksodlarna är helt beroende av bevattningen. Ett stopp kommer få en stor kännbar effekt ekonomiskt och med tomma butikshyllor som följd.

Hur är rapporterna från tröskningen?
- Skörden av korn, vete och raps är i full gång och de första rapporterna som kommit in visar på hälften av normalskörd. Vi hoppas att rapporterna förbättras efterhand som fälten tröskas men tyvärr är både ax och strå korta. Vi har gått ut och uppmanat alla att pressa halmen så att den kan utnyttjas som foder och jag tror många hörsammar det.

Hur arbetar ni vidare?
- Vi hade i torsdags ett möte där 400 personer deltog. Jag tycker att det är en konstruktiv stämning där man kämpar på. De kom mer tips och lösningar än problem och det gjordes även affärer. Djurproducenter hittade foder och det var väldigt kul att se. Men man vet ju inte om de värst drabbade kommer på mötena. Vi har förstärkt Bondekompis från sex till tio personer för att kunna möta efterfrågan av folk som behöver stöd.

Vad händer mer?
- Vi skickar ut ett nyhetsbrev om torkan varje vecka för att informera och länsstyrelsen har varit väldigt tillmötesgående och haft en snabb och smidig tjänsteutövning. Vi har hittills pratat mycket om djurproducenterna men nu med skörden så tror jag att vi kommer få stor anledning till att prata om växtodlare och likviditetsproblem. Vi måste ha en beredskap för det. En del kommungrupper jobbar också med beredskap kring eventuella bränder i skog och mark och där samarbetar vi med såväl räddningstjänsten som försäkringsbolag.