Johan Lagerholm, hur ser läget ut hos er?
- Precis som övriga landet är det torrt eller väldigt torrt. Det finns vissa lokala skillnader där en del områden har fått små regnskurar.

Hur är kontakterna med myndigheterna?
- Vi har fortlöpande kontakt med Länsstyrelsen och även kommunerna. Flera kommuner har inventerat vilka arealer de har och även ställt mark till förfogande för foder. Jag vet dock inte hur mycket som har använts eller vilken kvalitet det är på det.

Skördeläget?
- Det är stora skillnader. Västra delen av Sörmland är det under normalt men inte jättemycket under medan den östra delen är väldigt mycket under normalskörd. Det är fortfarande i startgroparna så vi vet inte än hur slutresultatet blir. Vallarna har ingen återväxt och gräset lider verkligen i den här värmen och skrumpnar ner, även där man lokalt har haft lite regn. Vi har inga pågående bränder men jag vill uppmana till försiktighet och hoppas att det finns en medvetenhet nu när skörden drar igång.