Patrik Olsson, regionordförande i LRF Värmland,hur ser läget ut hos er?
- Upplevelsen är att det är olika runt om i länet. I Värmlandsnäs är det riktigt besvärligt medan andra delar har något bättre. Fram till midsommar levde växtligheten på smältvattnet från snön men nu är betessituationen akut. Djuren stödutfodras och korna vill inte gå ut i värmen.

Och fodersituationen?
- Man kan säga att foderfrågan varierar med djurtätheten. Det finns mer mark i vila i norra delarna där dispensen för att använda trädor nu ger foder medan andra ställen är mer djurintensiva med mindre mark i träda. Det har varit en minskande lagersituation av foder under flera år till följd av stödsystemet. Andraskörden har påbörjats men det är små volymer och mest ogräs i återväxten. Spannmålen brådmognar men vi har en viss förhoppning att skörda rimliga kvantiteter.

Hur arbetar ni framöver?
- Vi har en dialog med Länsstyrelsen som vill veta vilka resurser det finns inom lantbruket att hjälpa till med bränder. Vi hade ett antal under juni och juli som har klarats av men där flera hundra hektar brann ner. Vi har arbetat bra med att koordinera lantbrukets resurser med hemvärnet och alla ställer upp när det behövs. Vi har ett möte med medlemmarna i augusti där representanter från bland annat slakt, mejeri och länsstyrelsen kommer.