Gunilla Kjellsson, regionordförande LRF Västernorrland, hur ser läget ut hos er just nu?
- När vi har hört oss för så verkar läget vara 55–60 procent av normalskörd i förstaskörden. Någon andraskörd kan vi inte tala om, vissa putsade av det bara för att det kanske kan börja om. Vi fick lite regn i helgen men det är frågan om det hinner göra någon verkan på en eventuell tredjeskörd. Det är ingen som varit med om det här och kan säga vad man ska göra utan alla får gå på magkänslan och hoppas att det är rätt beslut.

Hur är fodersituationen?
- Många kommuner är väldigt välvilliga och erbjuder arealer, men ibland det är marker som inte varit skördade på många år, som erbjuds från olika håll. Man vet inte om det finns sten eller skräp i och många känner sig inte trygga att åka ut och slå mark som kan orsaka en gnista och en möjlig brand. Det kan ju även finnas sorkbon och liknande i gamla obrukade marker som man absolut inte vill få in i fodret. Men gamla obrukade åkrar och skogspartier är nu stängslade så man slipper ta av vinterfodret. Vi har i dagarna skickat ut en enkät för att få ett bra underlag hur läget ser ut. Fodersituationen är en isolerad fråga som måste hanteras efter skördesäsongen för att se hur mycket som saknas och hur man ska göra.

Och bränder?
- Bränderna är en annan typ av oro. Ju fler bränder runt om i landet, desto mindre resurser för bekämpning om nya bryter ut. Maskinringen i Västernorrland har gjort en fantastisk samordning av lantbrukets resurser och bistått med kontakt per område och kapacitet. De har hållit huvudet kallt och har beredskap över hela länet. Kommer det in åskoväder kan det gå snabbt.