Hur ser det ut i sydöstra Sverige, Håkan Lundgren?
- Det är torrt, otroligt torrt. Det finns inget bete och första skörden var dålig och mycket av höstsådden av spannmål har slagits som helsäd och gått till grovfoder. Det har varit flera bränder och i branden utanför Oskarshamn förstördes 40 hektar som brann ner.

Hur är det med vattennivåerna?
- Svårt. Öland har den senaste veckan fått en allt mer akut vattenbrist och grundvattnet minskar. Vattenförbrukningen fördubblas på sommaren med alla turister och redan förra sommaren var det tvunget med vattentransporter, det kommer att behövas snart igen.

Vad är det mest akuta åtgärderna som behövs göras? 
- Mest akut är vattenbristen och även foderbristen, framöver kommer det bli stora likviditetsproblem för lantbrukarna. Vi behöver uppmana alla som börjat tröska att inte hacka halmen, det är viktigt att vi kan använda den. Alla ytor som finns att skörda kommer att skördas!

Hur är samarbetet med myndigheterna? 
- Det är ganska bra. Kalmar har varit speciellt bra och lyhörda med bland annat dispenser för skötselkrav. Det är viktigt att alla visar en välvilja nu med dispenser och undantag. Även tillstånd om skyddsjakt är aktuellt, vi behöver skydda de få grödor som finns kvar på fälten.