Beslutet innebär att:

  • Fler djurhållare med djur i ekologisk produktion i större utsträckning kan använda grödor från mark under omställning till ekologisk produktion som foder till sina djur,
  • djurhållare med djur i ekologisk produktion kan utfodra mjölkande eller högdräktiga djur med en högre andel ekologiskt kraftfoder (upp till 50 % är ok)
  • kravet på 60 % självförsörjning tillämpas mindre strikt för företag som har nötkreatur, får och getter i ekologisk produktion.

Information om beslutet finns här.

De ändrade reglerna i sin helhet finns i Jordbruksverkets åtgärdskatalog.

För information om KRAV:s beslut kring detta besök www.krav.se