Jordbruksverket har begärt överprövning av samrådsunderlaget i samband med Vattendirektivet. Regeringen har bett Vattenmyndigheterna att yttra sig över varför Jordbruksverket begärt överprövning. Och nu har regeringen också bett Jordbruksverket yttra sig över Vattenmyndigheternas yttrande och att verket fördjupar sin förklaring till att de begär överprövning.

Jordbruksverkets yttrande är ett bra underlag för LRFs förtroendevalda i kontakterna med kommunpolitiker och riksdagsledamöter som är närmare överprövningen och effektivare kan påverka den processen. Framförallt lyfter yttrandet åkermarkens värde och erkänner livsmedelsproduktionen som ett lika starkt samhällsintresse som miljöhänsynen.

Läs yttrandet här intill.