Politiska avvägningar saknas

LRF vill liksom vattenmyndigheterna fortsätta arbeta för att säkra svenskt vatten men är kritiskt till att vattenmyndigheternas förslag saknar både politiska avvägningar och en diskussion om ambitionsnivån och rimligheten i förslagen. De faktiska åtgärder som myndigheterna anser ska genomföras riktar sig framförallt mot företagare och boende på landsbygden eftersom de särskilt drabbar landsortskommunerna. LRF anser också att dagens vattenförvaltningsmodell måste utvärderas.

Folkrörelsen agerar

Förslaget har väckt stort engagemang hos lantbrukare runt om i Sverige som inte håller med om att Vattenmyndighetens förlag är den rätta vägen för att nå god vattenstatus. Flera av LRFs kommungrupper, lokalavdelningar har, liksom ett antal dikningsföretag, skickat egna remissvar och en genomgående synpunkt är bristen på avvägningar gentemot andra viktiga samhällsmål, framförallt behovet av svensk livsmedelsproduktion.

Här kan du läsa om de olika regionernas reaktioner på förslaget.


Halland:
LRF rustar för arbete med nya vattendirektivet

Dalarna: Delta i samrådet om vattenåtgärder!

Dalarna/Gävleborg: Svara på vattenremissen

Gotland: Vattendirektivet

Jönköping: Håll koll på ditt vatten

Mälardalen: Mälardalens bönder mobiliserar för ett bättre vatten

Sydost: Viktigt om vatten - påverka nu!

Skåne: Konkurrenskraft kräver helhetssyn

Södermanland/Östergötland/Örebro: Fönstret öppet för vattensamråd

Västerbotten: Vattenkrav kan bli dyr historia

Västernorrland: Remissvar om vattenskyddsområde Bondsjön i Härnösand

Medlemsmöten i april om Vattendirektivet i länet

Västra Götaland: Debatt: Enormt självmål för vattenvård

Notan till Sveriges bönder för svensk vattenvård - 2 miljarder per år

Brev till våra Vattendelegationer och Vattenmyndigheter, Länsstyrelser