Vattenmöte Grästorp april 2016

Småskalig vattenkraft i en akut situation

LRF ser den småskaliga vattenkraften som en resurs i det hållbara samhället. Nu hotas dock hela branschen genom den ska underkastas orimliga tillståndsprocesser där allt ansvar hamnar på enskilda landsbygdsföretagare. LRF har mött några av de människor som fastnat i miljöbyråkratins just nu hårdaste rävsax.