I över 80 år har Curt Jonssons släktgård i norra Jämtland varit självförsörjande på ström från ett mikrokraftverk strax bakom huset. Nu hävdar Länsstyrelsen att det saknas tillstånd och kräver att kraftverket ska rivas – för miljöns skull.

Här har folk brukat vattnet i flera hundra år och alltid tagit hänsyn till fisket. Det är ju en del av försörjningen", säger Curt, som bott på gården i Ede i Strömsunds kommun i drygt 30 år.

Det var morfars morfar och mormors mormor som bröt marken och byggde sig ett hemman i väglöst land. Han jobbade i skogen och hon försåg skogsarbetarna med mat. Jakten och fisket kompletterades med grönsaker och rotsaker från trädgårdslanden i den stora skogsgläntan. 1930 byggde deras son-son det första vattenhjulet i den lilla forsen och det är så gården får sin strömförsörjning än idag. När elledningar drogs till byarna i området under 1940-talet blev det aldrig aktuellt att dra dem till Ede, eftersom det var känt att det fanns egen elproduktion här.

Att förvalta sitt pund
Curt är femte generationen på gården och liksom sina förfäder näst intill självförsörjande på det naturen ger. Därtill får han viktiga inkomster från den berömda sallatsodlingen. Här får grödorna optimalt med sol nästan dygnet runt tack vare de långa, ljusa sommarnätterna. De stora, frodiga sallatshuvudena fascinerar både kunder och fröexperter – resultatet av de frön som förkultiveras och sedan växer sig stora på friland är helt enkelt enastående. Odlingen ger ca 25 huvuden per dag, på en säsong blir det ca 3 000. Curt levererar dem själv till en prisbelönt lanthandel i Norråker några mil bort. Ett grossistföretag i Östersund var intresserat av att köpa allt som odlingen ger. Men Curt tackade nej. Vare sig sallaten eller miljön skulle gagnas av så långa transportavstånd, resonerade han.

Länsstyrelsen vill att kraftverket rivs
Nu hotas den idylliska tillvaron. Förra året upptäckte Länsstyrelsens tjänstemän att kraftverket fanns och hävdade till Curts stora förvåning att det saknades tillstånd. Visserligen sökte morfar inte tillstånd för det första kraftstationshuset han byggde. Men i dokument från vattendomstolen daterade 1952 framgår att anläggningen accepterades om den flyttades till platsen den finns på idag. Dessutom fick morfar rätt till ersättning för att genomföra flytten.

Av någon anledning som vare sig Curt eller hans juridiska ombud Mats el Kott förstår har Länsstyrelsen inte tagit intryck av det. Tjänstemännen hävdar att fisket påverkas negativt och att anläggningen saknar allmännytta, eftersom det inte levererar någon kraft till elnätet. Curt fick ett föreläggande om att söka tillstånd, annars måste kraftverket rivas. Men Curt har inte velat söka tillstånd, eftersom han inte har råd med en kostsam juridisk process med osäkert utfall.

Tar strid
I egenskap av ordförande i Fiskevårdsområdet avfärdar Curt bedömningen att fisken skulle påverkas negativt av kraftverket.

Det bygger på teoretiska bedömningar, utan grund i verkligheten. Fisket är mycket bra här i Kärrnässjön, de är välkomna att prova.  

Curt har valt att ta strid för det som ger honom möjlighet att bo kvar på gården. En livsstil som i andra sammanhang ligger helt rätt i tiden, nära naturen med obefintlig miljöpåverkan och som bidrar med länets kanske godaste sallat.

Ärendet ska snart behandlas i Mark- och miljödomstolen. I en av inlagorna som det juridiska ombudet Mats el Kott skrivit finns en uppräkning av den allmännytta Curt skapar genom sitt liv på gården, strömförsörjd av ett litet kraftverk. Hans närvaro i området minskar risken för tjuvfiske. Han är väderobservatör åt SMHI, sekreterare i hembygdsföreningen och Hemvärnsman. Dessutom är han lieslåtterman med uppdrag att bevara den hotade Nipsippan i området. Bland annat.

"När Länsstyrelsen påstår att kraftverket inte medför någon allmännytta visar det på länsstyrelsens handläggares begränsade insikt om livet i glesbygd”, skriver Mats el Kott i den senaste inlagan.

Curt är beredd att driva ärendet ända upp i högsta instans om det så krävs.

Utan egen strömförsörjning klarar jag mig inte och det finns inga alternativ, det har kommunens energirådgivare intygat. Jag vill inte flytta, därför vägrar jag ge upp.

Fotnot oktober 2017: Mark och miljööverdomstolen beslutade i september 2017 att Länsstyrelsens beslut ska upphävas. Curt Jonsson får därmed tills vidare fortsätta utvinna elström ur kraftverket. Frågan om vattenregleringen är dock inte avgjord eftersom domstolen endast konstaterat att det inte är Curt som ska hållas som ansvarig för dammen – utan en vägsamfällighetsförening. Länsstyrelsen kan därför återkomma med att rikta förelägganden till dem i stället.

Text: Johanna Gadd