Fredrik Larsson från Stockholmsgården i skånska Löderup där man odlar lök, potatis, morötter, jordärtskockor, sockerbetor och korn:
Hur påverkar beslutet er i år?
Eftersom vi redan har väldigt få växtskyddsmedel att tillgå så är det extremt svårt att lyckas med odlingen när vi går miste om ytterligare ett medel. Vi ser redan nu att vår växtskyddsstrategi inte kommer att fungera och vi kommer att vara tvungna att göra minst en handrensning i alla fält. Detta kommer bli kostsamt och vi kommer ha svårt att konkurera med produkter från kontinenten.

Kommer ni att odla lök nästa år?  
Vi kommer att odla lök men i väldigt begränsad skala om vi inte får ett positivt besked som kan stärka vår ogrässtrategi. Vi har odlat lök på Österlen i ett halv sekel, då kan vi inte bara ge upp för att en myndighet har bestämt sig för att vi inte ska fortsätta med detta. Jag har fortsatt förtroende för att politiken kommer lösa detta till nästa säsong, våra folkvalda kan inte vara så handlingsförlamade att detta inte går att lösa.

Mattias Petersson, Almhaga Grönsaker i skånska Höllviken som framförallt odlar olika sorters lök:
Hur påverkar beslutet dig i år? 
I år påverkar den oss med att vi inte kan använda Stomp som jordherbicid eller bladherbicid. Detta gör att vi i år har mer ogräs som konkurrerar med löken och i höst kommer det att ge mindre lökskörd. Vi hamnar efter i avkastning mot resten av EUs lökodlingar - som vi konkurrerar med.

Kommer du att odla lök nästa år?  
Det kommer jag att göra. Jag kan inte lägga ner en odling som jag utvecklat och investerat i samt ägnat mitt liv åt de senaste 15 åren. Speciellt inte nu när både svensk och europeisk marknad skriker efter svenskodlad lök.

–  
På grund av att vi inte har samma förutsättningar som övriga Europa i växtskydd kommer vi ta lägre skördar. Det kommer att göra oss mer priskänsliga och till slut kommer vi att bli utkonkurrerade av övriga Europa, det Europa som använder växtskydd för att säkra skördar av sina livsmedel.