Om du inte är på plats i Visby så kan du följa LRFs egna seminarier via livesändningar på webben. Här finns länkar till sändningarna.

12.00-12.45: Politiska lösningar för ett grönt näringsliv

Valet 2018 handlar om att välja att se möjligheter istället för problem. Med rätt politiska beslut kan de gröna näringarna erbjuda lösningar på klimatomställningen: Jobb i hela landet, mer hållbar hälsosam mat och förnybar energi.  

Palle Borgström presenterar de gröna näringarnas egen regeringsförklaringen. Tre entreprenörer inom det gröna näringslivet berättar vad de vill att Sveriges nästa statsminister ska säga i sin regeringsdeklaration i höst. Kommentar av Miljö- och Jordbruksutskottet.

Se livesändningen här

13.15-14.00  Stad och land behöver varann 

Debatten om stad och land har länge stått och stampat och behöver nytt syre. LRF öppnar upp för en konstruktiv diskussion som inte polariserar. Utgångspunkten är att stad och land kan utvecklas parallellt och skillnaderna jämnas ut.  

Vi bjuder in till ett samtal med Stockholms Handelskammare och representanter från forskarvärlden om hur vi tillsammans kan hitta nya förslag som skapar livskraft och attraktion också utanför städerna.

Se livesändningen här

14.15-15.00  Enklare skatteregler = 50 000 nya jobb 

De gröna näringarna har en förmåga att få snurr även på övrigt företagande. En miljon kronor i ökad omsättning i en grön näring genererar 2,5 nya jobb, motsvarande siffra i övriga näringslivet är 1,4 nya jobb.

Det gröna näringslivet kan enligt beräkningar skapa 50 000 nya jobb. Men hämmas av arbetsgivaravgifter, regelkrångel och kortsiktiga och oförutsägbara skatteregler. Förenklingar på skatteområdet skulle skapa arbetstillfällen, tillväxt och konkurrenskraft i hela Sverige.

Se livesändningen här

15.15-16.00 Äganderätt, skogs- och miljöpolitik – vad står du? 

Med rätt förutsättningar kan allt som växer i skogen eller på åkern ersätta fossil energi, betong, plaster, metaller och andra icke förnybara produkter. 

Skickliga yrkesverksamma bönder har brukat landskapet under århundraden – de har producerat livsmedel och skog och de har gett oss ett rikt kulturlandskap med höga naturvärden och biologisk mångfald. Vid omställningen till det fossilfria samhället behövs bönderna. LRF Gotland bjuder in till debatt om den förnybara framtiden.

Se livesändningen här

Mer information om seminarierna och deltagarna hittar du här.

Och är du nyfiken på övriga programmet så klickar du här.