Måndag 2 juli

 

Seminarium: Hur kan vi skapa fler jobb inom livsmedelsnäringen samtidigt som vi ökar vår självförsörjningsgrad?
Tid: 08:45 - 09:45
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2. Lokal: Lojsta
Arrangör: Svenska ESF-rådet, Arbetsförmedlingen, Lantbrukarnas Riksförbund
Medverkande från LRF: Anders Johannesson, expert företagsvillkor

Seminarium: Övergödning, kan lokala åtgärder återställa Östersjön?
Tid: 11:00 - 11:45
Plats: Länsstyrelsen nedre trädgård, Korsgatan 4
Arrangör: Havs- och Vattenmyndigheten
Medverkande från LRF: Markus Hoffmann, vatten- och miljöexpert

Seminarium: En svensk livsmedelsstrategi – hur går det? Uppfyller strategin kraven från konsumenterna?
Tid: 14:00 - 15:00
Plats: Sal E35, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Arrangör: Vi Konsumenter, Sveriges Konsumenter, Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen, World Animal Protection, Djurskyddet Sverige
Medverkande från LRF: Palle Borgström, förbundsordförande

Seminarium: Ägar- och generationsskifte i svenska företag – Kan personalövertagande vara ett alternativ?
Tid:
14:30 - 15:45
Plats: Aulan i Donnerska huset, Donners plats 1
Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO
Medverkande från LRF: Anders Källström, vd och ordförande, LRF och Svensk Kooperation

Seminarium: En hållbar gruvnäring i bördiga jordbrukslandskap
Tid:
17:00 - 17:45
Plats: Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18.
Arrangör: Carl Piper, Högestad & Christinehof
Medverkande från LRF: Palle Borgström, förbundsordförande

 

Tisdag 3 juli

 

Debatt: Konsumenter vill göra rätt – vad gör matsverige?
Tid:
10:00 - 13:00
Plats: Innegården på Rosa Gården, Kommendantsbacken 6
Arrangör: Gotlands mat- och livsmedelsstrategi, genom Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län
Medverkande från LRF: Åsa Odell, vice ordförande

Seminarium: Generationsskiften för företagare – vilka effekter får regelverket och hur vi kan förändra det?
Tid:
11:30 - 12:00
Plats: S:t Hansplan, H701
Arrangör: Centerpartiet
Medverkande från LRF: Urban Rydin, skattechef

Seminarium: Politiska lösningar för ett grönt näringsliv
Tid:
12:00 - 12:45
Plats: Tält, Mellangatan 7
Arrangör: LRF
Medverkande från LRF: Palle Borgström, förbundsordförande

Seminarium: Var finns kunden i framtidens livsmedelsförsörjning?
Tid:
13:00 - 14:00
Plats: Innergården, Hästgatan 10
Arrangör: ICA
Medverkande från LRF: Palle Borgström, förbundsordförande

Seminarium: Stad och land behöver varann
Tid:
13:15 - 14:00
Plats: Mellangatan 7
Arrangör: LRF
Medverkande från LRF: Anders Källström, VD och koncernchef

Debatt: Skattesystem som skapar entreprenörsanda
Tid:
14:15 - 15:00
Plats: Tält, Mellangatan 7
Arrangör: LRF
Medverkande från LRF: Urban Rydin, skattechef

Seminarium: Enskild äganderätt eller statlig styrning?
Tid:
14:30 - 15:00
Plats: S:t Hansplan, H701
Arrangör: Centerpartiet
Medverkande från LRF: Martin Moraeus, riksförbundsstyrelen, vice regionsordförande Dalarna

Seminarium: Blockchain och livsmedel - Sveriges framtidsbransch?
Tid:
14:30 - 15:30
Plats: Mellangatan 15
Arrangör: Tomorrow's Trädgård
Medverkande från LRF: Anders Källström, VD

Seminarium: Ska Sverige använda vattnet eller bevara vattenmiljöerna?
Tid:
14:45 - 15:30
Plats: Vattenforum, Trädgården, Mellangatan 1
Arrangör: Svenskt Vatten, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenskt Näringsliv
Medverkande från LRF: Jan-Olov Sundby, jurist

Seminarium: Vad blir det för mat imorgon?
Tid:
15:00 - 16:00
Plats: Västsvenska Arenan, intill Kruttornet, Strandvägen, H553
Arrangör: Västra Götalandsregionen
Medverkande från LRF: Emilia Astrenius Widerström, ordförande LRF Ungdomen

Seminarium: Hur kan jordbruket bidra till att rädda Östersjön?
Tid:
15:00 - 16:50
Plats: Sal B22, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Arrangör: Ekobanken, Trialog Tankesmedja
Medverkande från LRF: Markus Hoffman, vatten- och miljöexpert

Seminarium: Äganderätt, skogs- och miljöpolitik – var står du?
Tid:
15:15 - 16:00
Plats: Tält, Mellangatan 7
Arrangör: LRF
Medverkande från LRF: Sven-Erik Hammar, ordförande LRF skogsägarna och Anna Törnfelt, ordförande LRF Gotland

 

Onsdag 4 juli

 

Seminarium: Hållbar återföring av fosfor och andra avloppsresurser – vad behöver hända i Sverige?
Tid:
09:45 - 10:45
Plats: Vattenforum, Trädgården, Mellangatan 1
Arrangör: Svenskt Vatten
Medverkande från LRF: Jan Eksvärd, expert hållbar utveckling

Seminarium: Makten och jakten på landsbygden
Tid:
10:00 - 11:15
Plats: Saltboden, bredvid Ödins garveri, Tage Cervins gata 3C
Arrangör: Svenska Jägareförbundet
Medverkande från LRF: Martin Moraeus, riksförbundsstyrelsen, vice ordförande LRF Dalarna

Seminarium: Skogen för Sverige framåt. Skogen som klimaträddare och resurs för innovativ produktion
Tid:
14:30 - 15:00
Plats: S:t Hansplan, H701
Arrangör: Centerpartiet
Medverkande från LRF: Palle Borgström, förbundsordförande

Seminarium: Växtbaserad export och innovation – nästa stora svenska succé?
Tid:
14:45 - 15:30
Plats: Sal E35, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Arrangör: Djurens Rätt, Svensk Mat- och Miljöinformation
Medverkande från LRF: Maria Dirke, hållbarhetsexpert och agronom

Seminarium: Hushållsavfall har sorterats länge – dags att sortera avloppsvatten?
Tid:
15:00 - 16:00 
Plats: Mellangatan 1
Arrangör: Projektet MACRO - Mat i Cirkulära RObusta system, NSVA/Helsingborgs stad, Mälarenergi/Västerås stad, Stockholms stad, Norra Djurgårdsstaden
Medverkande från LRF: Jan Eksvärd, expert hållbar utveckling

Torsdag 5 juli

 

Seminarium: Samverkan för framtiden - hur bidrar biogas på flera sätt till att nå ett hållbart samhälle?
Tid:
10:20 - 11:50
Plats: Tält, Fenomenalen science center, Skeppsbron 6
Arrangör: Region Gotland
Medverkande från LRF: Fredrik Sundblad, projektledare, Fossilfritt kött, LRF Gotland

Seminarium: Så kan nyanlända ungdomar skapa framgångsrika liv i landsbygder
Tid:
14:00 - 15:00
Plats: Korsgatan 4
Arrangör: Landsbygdsnätverket
Medverkande från LRF: Marcus Söderlind, trädgårdsföretagare

Seminarium: Aldrig har så lite betytt så mycket – om djuren och antibiotikan i Sverige och världen
Tid:
14:00 - 15:00
Plats: Sal E35, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Arrangör: SLU Sveriges lantbruksuniversitet
Medverkande från LRF: Margareta Åberg, expert gris

Seminarium: Kan Gotland få ett 100 procent förnybart energisystem?
Tid:
14:30 - 17:00
Plats: Bottenvåning, D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1
Arrangör: Uppsala universitet
Medverkande från LRF: Bernt Pettersson, ledamot, Energifrågor