12.00-12.45  Den gröna regeringsförklaringen  

Valet 2018 handlar om att välja att se möjligheter istället för problem. Med rätt politiska beslut kan de gröna näringarna erbjuda lösningar på klimatomställningen: Jobb i hela landet, mer hållbar hälsosam mat och förnybar energi.  

Palle Borgström presenterar de gröna näringarnas egen regeringsförklaringen. Tre entreprenörer inom det gröna näringslivet berättar vad de vill att Sveriges nästa statsminister ska säga i sin regeringsdeklaration i höst. Kommentar av Miljö- och Jordbruksutskottet. 

Moderator 

 • Julia Bendelin, företagsledare och debattör, Gotland 

Paneldeltagare 

 • Palle Borgström, förbundsordförande LRF
 • Andreas Nypelius, lantbrukare, Gotland 
 • Mikael Nypelius, restauratör, Gotland 
 • Magdalena Hermelin, grönsaksodlare, Östergötland 

Politiker 

 • Monica Haider, riksdagsledamot, (S), Miljö- och Jordbruksutskottet 
 • Martin Ådahl, riksdagskandidat, (C), chefsekonom 

Läs LRFs egen regeringsförklaring.

Se seminariet live här.

13.15-14.00  Stad och land behöver varann 

Debatten om stad och land har länge stått och stampat och behöver nytt syre. LRF öppnar upp för en konstruktiv diskussion som inte polariserar. Utgångspunkten är att stad och land kan utvecklas parallellt och skillnaderna jämnas ut.  

Vi bjuder in till ett samtal med Stockholms Handelskammare och representanter från forskarvärlden om hur vi tillsammans kan hitta nya förslag som skapar livskraft och attraktion också utanför städerna.    

Moderator  

 • Julia Bendelin, företagsledare och debattör, Gotland  

Paneldeltagare  

 • Anders Källström, VD och koncernchef, LRF
 • Josefina Syssner, forskare regional utvecklingspolitik, Linköpings universitet
 • Per Schlingmann, föreläsare och rådgivare
 • Fredrik Torehammar, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare 

Se seminariet live här.

14.15-15.00  Enklare skatteregler = 50 000 nya jobb 

De gröna näringarna har en förmåga att få snurr även på övrigt företagande. En miljon kronor i ökad omsättning i en grön näring genererar 2,5 nya jobb, motsvarande siffra i övriga näringslivet är 1,4 nya jobb.

Det gröna näringslivet kan enligt beräkningar skapa 50 000 nya jobb. Men hämmas av arbetsgivaravgifter, regelkrångel och kortsiktiga och oförutsägbara skatteregler. Förenklingar på skatteområdet skulle skapa arbetstillfällen, tillväxt och konkurrenskraft i hela Sverige. 

Moderator 

 • Urban Rydin, skatteansvarig LRF 

Paneldeltagare 

 • Åsa Odell, vice ordförande LRF
 • Per Åsling, (C), ordförande i Skatteutskottet
 • Jörgen Hellman, (S), vice ordförande i Skatteutskottet 
 • Cecilia Widegren, (M), ekonomisk talesperson

Se seminariet live här.

Läs mer om generationsskifte.
Läs mer om förbättrade skatteregler.
Läs mer om förenklade skatteregler.
Läs mer om ett förenklat skattesystem.

15.15-16.00 Äganderätt, skogs- och miljöpolitik – vad står du? 

Med rätt förutsättningar kan allt som växer i skogen eller på åkern ersätta fossil energi, betong, plaster, metaller och andra icke förnybara produkter. 

Skickliga yrkesverksamma bönder har brukat landskapet under århundraden – de har producerat livsmedel och skog och de har gett oss ett rikt kulturlandskap med höga naturvärden och biologisk mångfald. Vid omställningen till det fossilfria samhället behövs bönderna. LRF Gotland bjuder in till debatt om den förnybara framtiden.

Medverkande

 • Sven-Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna
 • Anna Törnfelt, ordförande LRF Gotland
 • Lennart Niklasson, företagare

Se seminariet live här.

Hashtags 

#lrfalmedalen, #livsstrat, #bioekonomi, #svpol, #GrönRegeringsförklaring