Grödor som växer binder koldioxid. Det gröna näringslivet kan därmed arbeta både med att minska utsläppen av växthusgaser, öka upptag och lagring av koldioxid i skog och mark och samtidigt ersätta fossila resurser och energi. Det finns många sätt att arbeta resurseffektivt för att minska gårdens klimatbelastning.

Använda resurserna effektivare
Effektivisering bidrar till att sänka kostnader i ditt företag och öka konkurrenskraften. Med mindre utsläpp av växthusgaser och minskat läckage till vatten kommer jordbruket att allt mer uppenbart bli en nödvändig kraft för att skapa ett mer hållbart samhälle.
Läs mer här.

Greppa Näringen
Projektet Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Om du brukar mer än 50 hektar eller har mer än 25 djurenheter kan du få tillgång till Greppa Näringens kostnadsfria rådgivning. 

Läs mer på: www.greppa.nu